Till innehåll på sidan

Grundvattenförorening vid trafikolyckor : utveckling av ny bedömningsmetodik

Grundvattenförorening vid trafikolyckor : utveckling av ny bedömningsmetodik

Detaljer

Grundvattenförorening vid trafikolyckor : utveckling av ny bedömningsmetodik
Publikationsnummer
MSB220
ISBN-nummer
978-91-7383-111-6
Utgivningsår
2010
Omfång (sidor)
76 s.
Pris
0 kronor
Olyckor på vägar kan i vissa fall innebära utsläpp av skadliga ämnen. Syftet
med projektet har varit att kartlägga den verkliga spridningen av vattenburna
föroreningar från väg vid större utsläpp på vägbana i olika vägmiljöer.
Föroreningsspridning och strömningshastighet har studerats genom att kombinera
geoelektriska resistivitetsmätningar med infiltrationsförsök av saltvatten samt
jämföra detta med analytiska beräkningar och dynamisk modellering.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan