Till innehåll på sidan

Är det möjligt att eliminera malaria från Zanzibar? : ett pilotprojekt för Afrika söder om Sahara

Är det möjligt att eliminera malaria från Zanzibar? : ett pilotprojekt för Afrika söder om Sahara

Detaljer

Publikationsnummer
MSB918
ISBN-nummer
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
13 s.
Pris
0 kronor
Malaria utgör ett ständigt hot mot liv och hälsa för ca 40% av jordens befolkning. På Zanzibar har man under det senaste decenniet varit mycket framgångsrik i kampen mot malaria. Med enkla metoder innefattande både förebyggande åtgärder samt förbättrat omhändertagande av malariasjuka patienter har Zanzibar lyckats reducera sjuk- och dödlighet i malaria till en så låg nivå att ambitionsnivån för malariakontroll officiellt har ändrats till att försöka utrota malaria från ögruppen. Detta vetenskapliga projekt, uppdelat i fyra delstudier, har utvärderat om det nya målet att försöka utrota malaria från Zanzibar är genomförbart och dess folkhälsobetydelse.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan