Till innehåll på sidan

Handlingsplan för stöd till kommunal räddningstjänst 2020-2022

Handlingsplan för stöd till kommunal räddningstjänst 2020-2022

Detaljer

Handlingsplan för stöd till kommunal räddningstjänst 2020-2022
Publikationsnummer
MSB1483
ISBN-nummer
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
2 bl : ill.
Pris
0 kronor
Nu tydliggör MSB fokus för sitt stöd till kommunernas organisation för räddningstjänst och förebyggande arbete genom en treårig handlingsplan, där även implementering av framtaget stöd lyfts som en viktig del. Planen har tagits fram i dialog med kommunerna, länsstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner, och möjliggör en förut¬sägbarhet och långsiktig gemensam syn. Planen uppdateras årligen och innehåller stöd inom följande områden: • Systematisk styrning • Brandskydd för den enskilde • Förmåga till ledning av räddningstjänst • MSB:s stöd vid räddningsinsatser • Förmåga till räddningsinsats genom metod- och teknikutveckling • Planering av räddningstjänst under höjd beredskap • Personal- och kompetensförsörjning
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 6 februari 2020

Till toppen av sidan