Till innehåll på sidan

MSB:s stöd till temporära provtagningsstationer

Under coronapandemin stöttade MSB flera regioner med temporära lokaler som bestod av tält och Prefab/Modulhus lokaler för bland annat triagering av patienter med misstänkt covid-19. Det var Socialstyrelsen som tog emot förfrågningar från regionerna om lokaler.

Konceptet användes för provtagning om regioner upplevde att det fanns ett behov av att ha externa lokaler för en bredare provtagning. Utöver logistiskt och materiellt stöd har MSB möjlighet att stötta med personal i samband med provtagning.

Syftet med MSB:s stöd var att genom resursförstärkning stärka hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera utökade provtagningar enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

MSB:s resurser för provtagningsstationer

Temporära provtagningslokaler

Provtagningsstationer bestod framförallt av modulhus (så kallade prefab) eller tält samt personal för montering och demontering.

Både tält och modulhus är underhållsfria efter montering och kan lämpa sig olika bra beroende på mer specificerat användningsområde samt var i landet de ska placeras. Effektiv uppsättning av modulhus eller tält förutsätter att uppställningsplats sker på någon form av hårdgjord yta i anslutning till befintlig vårdinrättning och att möjlighet till inkoppling för elförsörjning kan tillhandahållas.

En insats kunde normalt påbörjas inom 12 timmar efter att en förfrågan inkommit till MSB. Personal fanns rikstäckande, utrustningen fanns färdigpackad i MSB:s förråd i Kristinehamn.

Modulhus och tält kunde kompletteras efter behov med ytterligare utrustning som till exempel möbler, avskärmningsväggar, yttre el-kablage, utvändig belysning, etc.

Personalresurser vid provtagning

Personal kunde stödja vid provtagningsverksamhet, genom ett stöd med information och anvisningar vid provtagningsstationer, logistikuppdrag som till exempel planering, transporter med mera.

Senast granskad: 30 juli 2020

Till toppen av sidan