Till innehåll på sidan

Utvärdering

Att identifiera styrkor och brister, i hur vi har hanterat samhällsstörningar i samverkan med andra, hjälper oss att ta fram åtgärder för att förfina hanteringen. Här finns olika verktyg som ger stöd för att utvärdera er egen organisations arbete i ett aktörsgemensamt perspektiv.

Vägledning för utvärdering

Ifyllningsbar checklista för utvärdering (Word)Utvärdera mera

Utvärdera mera beskriver hur man kan utvärderar övningar på ett effektivt sätt och är ett praktiskt verktyg för att stödja utvärderingsarbetet.

Vägledning – Utvärdering av hantering av inträffade händelser

Vägledningen ger kunskap och stöd i hur man kan planera, genomföra och presentera utvärderingar för att kunna ta tillvara erfarenheterna.

After Action Review (AAR)

After Action Review (AAR) är en strukturerad dialogmetod där involverad personal tillsammans utvecklar och förbättrar sin verksamhet.

Handledning för dig som vill börja använda After Action Review – AAR – En metod för att utveckla verksamheten genom dialog

Kort instruktionsfilm med fokus på dialogledarens roll

Webbutbildning för räddningstjänstpersonal

Kursen ger dig en grundläggande förståelse för reflektionsmetoden After Action Review, där en systematisk dialog används efter genomförda insatser, övningar eller andra händelser för att hitta gemensamma lärdomar.

Webbutbildningen After Action Review

Senast granskad: 27 juni 2024

Till toppen av sidan