Till innehåll på sidan

Så säkrar du ditt IoT : råd till systemägare och nyttjare

Så säkrar du ditt IoT : råd till systemägare och nyttjare

Detaljer

Så säkrar du ditt IoT : råd till systemägare och nyttjare
Publikationsnummer
MSB1252–juni2018
ISBN-nummer
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
För att uppnå bättre IoT-relaterad säkerhet behöver alla parter i en produkts livscykel bedriva ett aktivt arbete. Tillverkare, integratörer och systemutvecklare har ett stort ansvar för att förbättra produkten eller tjänsten och tydliggöra begränsningar avseende säkerhet och funktionalitet. Systemägare och nyttjare måste i sin tur tillse att implementation och användning sker på ett passande sätt, inte minst med hänseende till existerande begräsningar i säkerhet. Här ges utförligare exempel på vilka åtgärder en systemägare och nyttjare kan vidta för att minska sina IoT-relaterade risker.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan