Till innehåll på sidan

Giron 2022 – en möjlighet att ställa om för att stärka Sveriges beredskap

Övning Giron ersätter övningen Barents Rescue 2022 som ställts in på grund av Rysslands invasion av Ukraina. Giron omhändertar delar av planeringen inför Barents Rescue 2022 och har även anpassats till rådande omvärldsläge för att möjliggöra en plattform till stöd för utvecklingen av beredskapen

Giron 2022 genomförs i Kiruna 12-16 september i syfte att stärka den svenska  beredskapen. Giron är det samiska namnet på Kiruna. MSB samordnar aktiviteternas planering och genomförande i samarbete med länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten, Polisen, Socialstyrelsen och Sjöfartsverket.

Övning Giron stärker beredskapen i ny struktur

Övning Giron tar avstamp i den rådande händelseutvecklingen och situationen i Ukraina som särskilt belyser människans utsatthet och behov av skydd. Där förståelsen för samhällskontraktet och dess betydelse blir ett centralt ingångsvärde för utveckling och förmågebyggande inom svensk beredskap.

Syftet är att stärka och anpassa den svenska beredskapen mot en förändrad regional hot- och riskbild i en ny struktur. Genom att öka kunskap och förmåga till aktörsgemensam ledning, samverkan och kommunikation är förhoppningen att öka takten i utvecklingen inom den svenska beredskapen. 

Övningsveckans program

Tisdag 13 september
Förberedande kunskaps- och träningsdag för samtliga, med gemensam inledning, och därefter seminarier och föreläsningar anpassade för de olika målgrupperna.

Onsdag 14 september
Övningsdag där kortare momentövningar i fält på temat raserad byggnad, DVI och PDV genomförs i gamla Kiruna stad för lokal nivå. Parallellt genomförs en seminarieövning på temat leda/samverka regionalt samt en beslutsspelsövning för ledning på regional och nationell nivå.

Torsdag 15 september
En konkluderande dag med aktörsgemensam workshop för att utifrån erfarenheter identifiera nuläge och hur identifierade utvecklingsbehov kan omhändertas i utvecklingen av den svenska beredskapen.

Senast granskad: 11 juli 2022

Till toppen av sidan