Till innehåll på sidan

Utomhusvarning - Viktigt Meddelande

Systemet för utomhusvarning, Viktigt Meddelande, som populärt kallas för "Hesa Fredrik", finns för att varna allmänheten både under höjd beredskap och i fredstid.

Ansvar för utomhusvarning

Det är MSB som äger systemet för utomhusvarningen. På uppdrag från MSB sköter kommunen om drift och underhåll, samt ansvarar även för utplaceringen av de ljudsändare som finns i kommunen. Ljudsändarna sitter främst i kommunens tätort, men kan även förekomma på andra ställen i kommunen.

Byte till elektroniska ljudsändare

För att få ett ljud som tränger igenom bakgrundsljuden bättre byts de gamla tryckluftsdrivna ljudsändarna ut mot elektroniska av MSB. De nya elektroniska ljudsändarna har en annorlunda ljudkaraktär och låter mer skorrande än de gamla. De elektroniska ljudsändarna kan även förmedla upp till åtta olika förinspelade meddelanden som då finns lagrade i varje ljudsändare.

Hela systemet för utomhusvarning är skyddat för elektromagnetiska pulser och klarar av strömavbrott upp till sju dagar.

  • Tryckluftsdriven ljudsändare placerad på tak
  • Elektroniskt driven ljudsändare placerad på tak

Här finns ljudsändarna

Det finns cirka 4400 varningsanläggningar fördelade på 239 av landets 290 kommuner. De kommuner som har utomhusvarning är de som var krigsmål under andra världskriget samt nya kommuner som har blivit det eller har farlig verksamhet och därmed behöver kunna varna allmänheten utanför anläggningens ansvarsområde.

Via MSB:s kartportal kan du hitta de ljudsändare som finns i Sverige. Nyligen installerade ljudsändare kan saknas på kartan. Zooma in den ort du är intresserad av.

MSB:s kartportal med alla ljudsändare

Ombyggnation i fastighet som har Hesa Fredrik

Det är den kommunala räddningstjänsten som sköter om drift och underhåll. Vid arbete i en fastighet med en ljudsändare på ska man kontakta räddningstjänsten för hjälp med att stänga av eller tillfälligt flytta under arbetet i fastigheten.

Kvartalsprov

Utomhusvarningssystemet prövas för att kontrollera den tekniska utrustningen, samt öva de personer som hanterar utomhusvarningssystemet. Detta görs för att upptäcka brister i teknik och metoder. Provet är också till för att befolkningen ska höra och lära sig känna igen signalen.

Utomhusvarningssystemet prövas fyra gånger per år, den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00. Då ljuder utomhussignalen ”Viktigt Meddelande” i de tätorter som har utomhusvarningssystemet och Sveriges Radio läser upp information om provet.

Om nationaldagen den 6 juni infaller på en måndag så prövas utomhusvarningssystemet den 13 juni istället.

Klockan 15.05 avslutas provet med signalen ”Faran över”.

Felanmälan vid kvartalsprov

Om du upptäcker att en ljudsändare inte fungerar under kvartalsprov, kan man anmäla detta till den lokala räddningstjänsten.

Jag hör inte ljudsändarna

Om du inte hör ljudsändarna under kvartalsprovet, kan det vara så att du befinner sig för långt bort från närmaste ljudsändare, eller att det inte finns några i närheten där du befinner dig. En ljudsändare hörs cirka 400 meter från dess placering. Om du befinner dig inomhus är det inte säkert att signalen hörs.

Systemet för utomhusvarning är som det låter - en signal för att varna allmänheten utomhus. Det är alltså inte tänkt att signalen ska höras inomhus, även om den i många fall gör det. Med dagens byggteknik och goda ljudisolering är det inte möjligt att få ett system som även kan höras inomhus, då ljudtrycket utomhus skulle bli skadligt för allmänhet som befinner i närheten av en ljudsändare.

Om du inte hör, eller det inte finns utomhusvarning där du bor, men du anser att det borde finnas en, kan du kontakta kommunens säkerhetssamordnare eller räddningstjänst. Om kommunen anser att det finns behov av fler ljudsändare eller utomhusvarning, kan de ansöka om detta hos MSB.

Falsklarm

Det finns många system som har en liknande signal som utomhusvarningen, till exempel sirener på lok eller vid sprängningar med mera. Om du hör en signal som låter som utomhusvarning, men det inte är med 7 sekunders ljud och 14 sekunders uppehåll, så är det troligt att något annat system ljudit. Signalen Viktigt Meddelande sänds alltid med detta intervallet. Signalen viktigt meddelande återföljs alltid av ett meddelande i radions P4.

Felanmälan vid falsklarm

Om du tror att du hört ett falsklarm ska den lokala räddningstjänsten meddelas om detta. Uppge tidpunkt samt om möjligt adress eller byggnad. Den lokala räddningstjänsten kommer att meddela MSB och en utredning kommer att startas.

Olika signaltyper

Systemet för utomhusvarning har fyra olika typer av signaler

I fredstid

I fredstid finns två olika varningar, Viktigt Meddelande och Faran över.

Lyssna: Viktigt Meddelande (MP3)

Viktigt Meddelande har 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders paus mellan och upprepas 6 gånger. När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus
  • Stänga alla dörrar, fönster och om möjligt ventilation
  • Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information
  • Om du hör signalen när det är kvartalsprov, behöver du inte göra någonting.

Rekommendationen om att stänga av ventilation

Det kan vara komplicerat att stänga av ventilationen i flerfamiljshus och exempelvis i skolor. I många fall kan du inte själv stänga av ventilationen, men det går alltid att stänga av köksfläkt och eventuell badrumsfläkt samt stänga tilluftventiler runt eller i fönstren om sådana finns.

Det du också kan göra är att försöka täppa igen till- eller från-luftventiler i bostaden eller lokalen för att på så sätt minska inkommande luft.
Fastighetsägare kan sätta upp stoppknappar på strategiska lägen, som till exempel trapphus, särskilda rum och liknande, för att underlätta vid avstängning av ventilationen vid en akut händelse. Den här metoden har MSB testat i flerfamiljshus i Karlstad.

Kring just detta kan inte MSB ge generella rekommendationer, det är upp till varje fastighetsägare att lösa detta, eftersom det finns många olika typer av ventilationssystem.

Faran över

Faran över är en 30 sekunders lång ljudstöt som signalerar att faran är över.

Lyssna: Faran över (MP3)

Höjd beredskap

Vid höjd beredskap finns två olika varningar. Vid omedelbar krigsfara kan regeringen beordra signalen beredskapslarm för att kalla in civil personal till militärtjänstgöring samt vid luftangrepp kan kommunerna sända signalen för flyglarm, vid meddelande från försvarsmakten, för att varna befolkningen.

Flyglarm

Flyglarm är 2 sekunder långa ljudstötar med 2 sekunders paus mellan som upprepas under 1 minuter.

Lyssna: Flyglarm (MP3)

Beredskapslarm

Beredskapslarm är 30 sekunder långa signaler med 15 sekunders paus mellan, som upprepas 6 gånger. Det vill säga den pågår i 4 minuter och 15 sekunder.

Lyssna: Beredskapslarm (MP3)

 

Senast granskad: 24 april 2024

Till toppen av sidan