Till innehåll på sidan

Fastighetsautomation : cybersäkerhet inom fastighetsautomation

Fastighetsautomation : cybersäkerhet inom fastighetsautomation

Detaljer

Fastighetsautomation : cybersäkerhet inom fastighetsautomation
Publikationsnummer
MSB942–december2015
ISBN-nummer
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
Det finns en trend att i ökad omfattning koppla system för fastighetsautomation till administrativa nätverk och system för att ta ut olika slags data (ex uppgifter om energiförbrukning). Det finns även en ökad efterfrågan att göra styrningen centraliserad samt tillgänglig på distans. Egenskaperna och trenden med ökad uppkoppling bidrar till att system för fastighetsautomation blir allt mer exponerade för traditionella it-säkerhetshot. Detta samtidigt som felaktig eller utebliven funktion kan innebära stora konsekvenser för den verksamhet som är beroende av fastigheten. För ett fortsatt systematiskt arbete kan MSBs ”Vägledning till ökad säkerhet i industriella informations- och styrsystem” användas. Den innehåller 17 grundläggande rekommendationer vilka alla är relevanta för fastighetsautomation. Ett urval presenteraras i faktabladet.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan