Till innehåll på sidan

En bild av landstingens informationssäkerhetsarbete 2018 : kartläggning och analys av landstingens informationssäkerhetsarbete inom hälso- och sjukvårdsverksamheten

En bild av landstingens informationssäkerhetsarbete 2018 : kartläggning och analys av landstingens informationssäkerhetsarbete inom hälso- och sjukvårdsverksamheten

Detaljer

En bild av landstingens informationssäkerhetsarbete 2018 : kartläggning och analys av landstingens informationssäkerhetsarbete inom hälso- och sjukvårdsverksamheten
Publikationsnummer
MSB1254
ISBN-nummer
978-91-7383-859-7
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
99 s. : ill.
Pris
0 kronor
På uppdrag av regeringen har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samverkan med Sveriges kommuner och landsting (SKL), Socialstyrelsen (SoS) och eHälsomyndigheten genomfört en kartläggning och analys av landstingens informationssäkerhetsarbete inom hälso- och sjukvårdsverksamheten. Resultatet är ett viktigt underlag för MSB:s och SKL:s pågående arbete med att stödja landstingens informationssäkerhetsarbete, men även som ett ingångsvärde för den kommande tillsynsutövningen inom hälso- och sjukvårdssektorn. En gemensam bild över läget kan även underlätta samverkan på området, exempelvis med länsstyrelser. Av de 21 landsting som fick en enkät svarade samtliga, varav ett landsting endast på några frågor. Utöver enkäten har kompletterande underlag hämtats från landsting, samt intervjuer gjorts med sex av landstingen. Resultatet av kartläggningen ger en bild av de brister och möjligheter som finns i landstingens informationssäkerhetsarbete samt tydliggör de frågor som kan behöva prioriteras av landstingen och av de myndigheter som ger stöd.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan