Till innehåll på sidan

Livsmedelsproduktion ur ett beredskapsperspektiv : sårbarheter och lösningar för ökad resiliens, forskning

Livsmedelsproduktion ur ett beredskapsperspektiv : sårbarheter och lösningar för ökad resiliens, forskning

Detaljer

Livsmedelsproduktion ur ett beredskapsperspektiv : sårbarheter och lösningar för ökad resiliens, forskning
Publikationsnummer
MSB1223–maj2018
ISBN-nummer
978-91-7383-844-3
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
28 s. : ill.
Pris
0 kronor
De senaste åren har livsmedelsberedskap som politisk målsättning fått förnyad aktualitet i och med att ett nytt civilt försvar ska byggas upp. I mediedebatten som följt har fokus ofta legat på den låga och sjunkande självförsörjningsgraden av livsmedel. I denna rapport redovisas resultat från ett projekt om jordbrukets sårbarhet för störningar och möjliga lösningar som kan stärka motståndskraften. Resultaten visar att den grundläggande förutsättningen för att producera livsmedel är fungerande transporter samt en fungerande import. Jordbruksdriften har genom den strukturomvandling och specialisering som ägt rum sedan efterkrigstiden frikopplats från lokala resurser och lokala marknader och gjorts beroende av regelbundna transporter av inte bara råvaror eller färdiga produkter ut från gården utan också av insatsmedel in till gården som drivmedel, gödselmedel, växtskyddsmedel, utsäde och foder. Den största delen av dessa insatsmedel är importerade. Den låga självförsörjningsgraden av insatsmedel till jordbruket är alltså ett större problem än den låga självförsörjningsgraden av livsmedel.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan