Till innehåll på sidan

Vägledning för riskhanteringsplaner : enligt EU-direktiv 2007/60/EG om bedömning och hantering av översvämningsrisker, förordningen (2009:956) om översvämningsrisker samt MSB:s föreskrift om riskhanteringsplaner (MSBFS 2013:1)

Vägledning för riskhanteringsplaner : enligt EU-direktiv 2007/60/EG om bedömning och hantering av översvämningsrisker, förordningen (2009:956) om översvämningsrisker samt MSB:s föreskrift om riskhanteringsplaner (MSBFS 2013:1)

Detaljer

Vägledning för riskhanteringsplaner : enligt EU-direktiv 2007/60/EG om bedömning och hantering av översvämningsrisker, förordningen (2009:956) om översvämningsrisker samt MSB:s föreskrift om riskhanteringsplaner (MSBFS 2013:1)
Publikationsnummer
MSB1469
ISBN-nummer
978-91-7383-993-8
Utgivningsår
2020
Omfång (sidor)
47 s.
Pris
0 kronor
Efter de stora översvämningar som drabbade Europa under början av 2000-talet beslutade EU att alla medlemsländer ska planera, hantera och förebygga för omfattande översvämningar. Direktiv 2007/60/EG om bedömning och hantering av översvämningsrisker innebär att hela EU numera arbetar mer systematiskt och holistiskt genom att koordinera, förebygga och hantera översvämningar. Denna vägledning riktar sig främst till de 13 länsstyrelser som ansvarar för riskhanteringsplaner i de 25 identifierade orterna med betydande översvämningsrisk.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 6 augusti 2020

Till toppen av sidan