Till innehåll på sidan

Säkerhetspolitik.se har lagts ned

Säkerhetspolitik.se lades ned 2 december 2021. En del av innehållet har flyttats över till msb.se, men mycket material var inaktuellt och har tagits bort eller hittas på andra myndigheters webbplatser.

Säkerhetshetspolitik.se var gammal både vad gäller teknik, design och innehåll. Webbplatsen uppfyllde till exempel inte webbtillgänglighetsdirektivet och hade behövts göras om från grunden, vilket även gäller innehållet som blivit gammalt. Då de resurserna inte fanns fattades beslut om att webbplatsen skulle stängas ned, och att det materialet som hör till MSB:s ansvarsområden skulle flyttas över. De texterna utgjorde endast en liten del av allt innehåll på säkerhetspolitik.se.

Här hittar du materialet som har flyttats över till msb.se från säkerhetspolitik.se.

För att hjälpa dig att hitta information du letar efter till lektioner eller skolarbeten listar här vi här ett antal olika sajter du kan ha nytta av när det kommer till säkerhetspolitik.

Mejla oss om du har frågor om nedläggningen: kommunikation@msb.se

Krig och konflikter idag

Svenska FN-förbundets webbplats Globalis

Utrikespolitiska institutets webbplats Landguiden (kan kräva abonnemang)

Försvarsrelaterat

Armémuseum

Försvarsmakten

Försvarets materielverk (FMV)

Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST)

Plikt- och prövningsverket

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Kommuner, regioner och länsstyrelser

Länsstyrelsen

Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Polisiärt

Polisen

Säkerhetspolisen (SÄPO)

Politik

Regeringen

Riksdagen

Utländska organisationer

Afrikanska unionen

Europaparlamentet

Europeiska unionen

Europeiska kommissionen

Förenta Nationerna (FN)

North Atlantic Treaty Organization (NATO)

Material på Krisinformation

Källkritik

Material på msb.se

EU och civilskyddsmekanismen

Övrigt

Minister för en dag på Folk och försvars webbplats

Sveriges ambassader och konsulat

Utrikespolitiska institutet

Senast granskad: 2 december 2021

Till toppen av sidan