Till innehåll på sidan

Project report : Evaluation of decontamination products used for bacterial spores at BSL-3 laboratories

Project report : Evaluation of decontamination products used for bacterial spores at BSL-3 laboratories

Detaljer

Project report : Evaluation of decontamination products used for bacterial spores at BSL-3 laboratories
Publikationsnummer
MSB1044
ISBN-nummer
978-91-7383-696-8
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
12 s.
Pris
0 kronor
Vid en avsiktlig eller naturlig spridning av riskklass 3 bakterier och relevanta virus är en fungerande krisberedskap, med avseende på medicinska motåtgärder och dekontaminationsförfaranden, beroende av snabba preliminära laboratorieresultat. Till skillnad från odlingsdiagnostik, som ofta ses som en gyllene standard, erbjuder molekylär diagnostik metoder som snabbare kan analysera en större mängd prover med frågeställning om riskklass 3 bakterier eller virus. Nu-Cidex har under flera år använts som saneringsmedel för Bacillussporer vid säkerhetslaboratorier. Eftersom Nu-Cidex inte längre är möjligt att beställa i Sverige är det angeläget att hitta ett fullgott alternativ. I den här studien valdes tre produkter för att studera saneringseffektiviteten på Bacillus sporer. Under de förhållanden som försöken utfördes så visades att alla studerade produkter är fullgoda alternativ till Nu-Cidex med avseende på saneringseffektivitet på Bacillus thuringiensis sporer medan Bacillus anthracis sporer visade sig vara mera resistenta. Studierna på B. anthracis sporer var begränsad till ett preparat och utfallet blev att en något högre koncentration av ett specifikt preparat har god saneringseffekt på sporerna. Den här studien bekräftar också att det är av yttersta vikt att det preparat som man avser använda är testat under just de förhållanden man har på sitt eget laboratorium samt på de specifika agens man avser sanera mot. Denna rapport kan ses som en vägledning vid val av produkt för sanering av sporer på säkerhetslaboratorium.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan