Till innehåll på sidan

Samverkanskluster - Samverkan Stockholmsregionen : Utvärderingsstudie, fas 1: Modellkonstruktion, studie

Samverkanskluster - Samverkan Stockholmsregionen : Utvärderingsstudie, fas 1: Modellkonstruktion, studie

Detaljer

Samverkanskluster - Samverkan Stockholmsregionen : Utvärderingsstudie, fas 1: Modellkonstruktion, studie
Publikationsnummer
MSB1148–november2017
ISBN-nummer
978-91-7383-785-9
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
22 s.
Pris
0 kronor
Samverkan Stockholmsregionen genomför under 2016–2017 en testperiod av ett aktörsgemensamt operatörskluster på Johannes brandstation i Stockholm. En operatör från vardera sju ingående aktörer sitter samlokaliserade under vissa ti-der på dygnet. Syftet med studien är att öka kunskapen om arbete i samverkans-kluster genom att dokumentera, beskriva och analysera organisatoriska och verksamhetsmässiga konsekvenser med arbetsformen. Målet med studiens första fas är att utveckla en utvärderingsmodell som möjliggör analys av organi-satoriska, verksamhetsmässiga, sociala och sociotekniska aspekter av samver-kansklustret. Genom intervjuer och dokumentstudier har en modell konstruerats som består av tre komponenter som utvärderar organisatoriska konsekvenser, verksam-hetskonsekvenser respektive sociala konsekvenser av samlokaliseringen. Den första komponenten undersöker organisatoriska aspekter i termer av struktur, kvalitetssäkring och omvärld. Den andra komponenten undersöker verksam-hetskonsekvenser inom områdena önskad effekt, förväntad prestation, aktivitet samt resurser. Den sista komponenten undersöker genom social nätverksanalys de sociala, personella och relationella konsekvenserna av samlokaliseringen. En andra fas av studien är tänkt att genomföras under 2017 då utvärderingsmo-dellen används skarpt för att studera den löpande verksamheten i samverkans-klustret.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan