Till innehåll på sidan

Utbildningar i stabsmetodik

Här kan du läsa om de utbildningar som MSB bedriver inom stabsområdet. Utbildningarna finns på olika nivåer och du kan välja den nivå som passar dig och din organisation.

Stabsmetodik - grundkurs

Syftet med kursen är att utveckla din förmåga att kunna arbeta i ett ledningsstöd/i en stab inom den egna organisationen vid samhällsstörningar.

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som är beslutsfattare och för dig som verkar inom området samhällsskydd och beredskap och har till uppgift att arbeta i ett ledningsstöd, i en stab, inom den egna organisationen vid samhällsstörningar över hela hotskalan.

Till grundkursen i stabsmetodik

Stabsmetodik - fördjupning

Syftet med kursen är att fördjupa din kunskap, färdighet och kompetens inom stabsmetodik med fokus på lednings- och samverkansprocesser samt strukturer och arbetssätt vid krisledningsarbete

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som är beslutsfattare eller till personer som ska arbeta i en stab vid en samhällsstörning i rollen som stabschef, funktionsledare eller övrig stabsmedlem och som behöver fördjupa och tillämpa sin kunskap om stabsmetodik.

Till fördjupningskursen i stabsmetodik

Stabschefskurs

Syftet med kursen är att utveckla din förmåga att kunna leda ett ledningsstöd/en stab inom den egna organisationen

Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som verkar inom området samhällsskydd och beredskap och arbetar som stabschef i ett ledningsstöd, i en stab, inom den egna organisationen vid samhällsstörningar över hela hotskalan.

Till stabschefskursen

Skräddarsydda stabsutbildningar

Du kan beställa skräddarsydda utbildningar och övningar inom stabsarbete. Det kan vara allt från en introduktion inom området till ett större utbildningspaket med flera olika kurser eller en intensiv utbildningsinsats för många. Det finns möjlighet att sluta fleråriga avtal om återkommande utbildning.

Utbildningen kan genomföras hos beställaren, på någon av MSB:s skolor eller som distansutbildning i utbildningsverktyget Zoom.

Kontakta oss på kundtjanst.sando@msb.se så återkommer vi för att diskutera de möjligheter som finns och ta fram ett förslag på upplägg och kostnad.

Senast granskad: 30 maj 2022

Till toppen av sidan