Till innehåll på sidan

Översvämningarna i Gävle 2021

Under natten mot onsdag 18 augusti 2021 drabbades Gävleborg och Dalarna av kraftiga översvämningar. MSB skickade efter begäran, förstärkningsresurser för att få bort vatten från vägar och järnvägsstationen i Gävle.

Under natten mot torsdag 19 augusti 2021 fick MSB förfrågan om hjälp med högkapacitetspumpar för att hantera översvämningarna i Gävle. Materielet var på plats i Gävle på torsdagskvällen. Arbetet med pumpningen startade fredag 20 augusti. Den 22 augusti lämnade teamet Gävle.

Detta skickades:

  • Team med 9 personer
  • En stor högkapacitetspump som klarar 15 kubikmeter/minut och kan pumpa vatten långa sträckor, upp till fyra kilometer.
  • Flera mindre pumpar som klarar 20 kubikmeter/minut, klarar inte transportera vatten lika långt som den stora pumpen.
  • Översvämningsbarriärer, sandsäckar och en sandfyllningsmaskin (skickades efter ytterligare förfrågan om stöd under fredagen 20 augusti).

1 kilometer översvämningsbarriär, 9000 sandsäckar och sandfyllningsmaskin lämnades kvar i Gävle i beredskap om något mer skulle inträffa.

MSB:s operativa roll 

När kommunens och regionens egna resurser är uttömda vid en översvämning, har MSB förstärkningsresurser som kan användas. Dessa utgörs av översvämningsbarriärer, högkapacitetspumpar, sandsäckar och sandfyllningsmaskiner. MSB:s resurser ska i första hand användas till att skydda samhällsviktig verksamhet.

MSB:s förebyggande roll

MSB stödjer kommuner och länsstyrelser i deras arbete med att identifiera risker för översvämningar och bland annat förser MSB dem med kartunderlag över områden med översvämningsrisk vid höga flöden i vattendrag och sjöar. MSB har pekat ut 25 områden utmed vattendrag och sjöar med omfattande översvämningsrisk. Kommuner kan också söka statsbidrag för förebyggande åtgärder mot naturolyckor hos MSB.

Utredning av översvämningarna

Länsstyrelsen i Gävleborg fick i uppdrag att utreda och samla erfarenhet kring de inträffade översvämningarna. Hur vädervarningarna och översvämningens förlopp hanterats, vilka områden som översvämmats, konsekvenser samt vilka lärdomar som kunde dras. Hemställan av utredningen skedde enligt översvämningsförordningen och är en del i arbetet att identifiera var konsekvenserna kan bli stora vid översvämningar. 

Utredning av översvämningarna i Gävleborgs län, 2021 enligt förordning om översvämningsrisker i MSB:s bibliotek RIB

Senast granskad: 24 augusti 2021

Till toppen av sidan