Till innehåll på sidan

Kantar Publics rapporter om förtroende, oro och beteende med anledning av det säkerhetspolitiska läget

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och det försämrade säkerhetspolitiska läget har MSB gett Kantar Public i uppdrag att undersöka allmänhetens förtroende för myndigheternas hantering av läget samt upplevd oro.

Undersökningen genomförs löpande under året för att se eventuella förändringar över tid. En ny rapport publiceras varje månad på denna sida.

Senast granskad: 26 januari 2023

Till toppen av sidan