Till innehåll på sidan

Totalförsvar – ett gemensamt ansvar

Den här webbutbildningen ska utveckla grundläggande kunskap om området totalförsvar samt uppmuntra till ett gemensamt ansvarstagande i totalförsvarsplaneringen.

Detaljer

Målgrupp

Webbutbildningen vänder sig till dig med arbetsuppgifter inom totalförsvarsplanering.

Kostnad

Kursen är kostnadsfri.

Starta utbildningen Totalförsvar - ett gemensamt ansvar
(Kom ihåg att sätta på ljudet!)
Utbildningen är framtagen för att genomföras vid en dator.

Notera att utbildningen kommer att revideras under hösten 2021.

MSB:s kommunikationsdirektör Morgan Olofsson guidar deltagaren genom webbutbildningen. Utbildningen består av text- och bildbaserade faktasidor, men även filmer och interaktiva övningar. Det tar ca 45-60 minuter att genomföra utbildningen.

Utbildningen är uppdelad i fyra kapitel:

  1. Det här är totalförsvaret - beskriver bland annat det civila och det militära försvaret
  2. Därför behövs totalförsvaret - redogör för förändrad hotbild, säkerhetspolitiskt läge och samhällsviktig verksamhet
  3. Roller och rättsliga förutsättningar – beskriver samhällets krisberedskap som grund för totalförsvaret, olika aktörers uppdrag och ansvar, begreppet höjd beredskap samt några centrala regler vid krig eller krigsfara.
  4. Tillsammans skapar vi motståndskraft – beskriver aktiviteter i totalförsvarsplaneringen och behovet av att identifiera och möta informationspåverkan, samt arbete med informationssäkerhet och säkerhetsskydd.

Utbildningen har tagits fram i samarbete med Försvarsmakten.

Se gärna trailern innan du startar utbildningen.

Senast granskad: 25 oktober 2021

Till toppen av sidan