Till innehåll på sidan

Upptag av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) vid brandövningar

Upptag av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) vid brandövningar

Detaljer

Upptag av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) vid brandövningar
Publikationsnummer
MSB1036–November2016
ISBN-nummer
978-91-7383-691-3
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
Pris
0 kronor
De senaste tio åren har yrkesexponering för brandpartiklar
uppmärksammats i Räddningstjänsten i Sverige bland annat genom
projektet ”Friska brandmän”. På MSB:s övningsskolor genomförs
utbildning av räddningtjänstpersonal genom en rad olika
övningsscenarior där en del omfattar rökdykning. I den här
studien genomfördes provtagning på hud och av urin för analys av
polycykliska aromatiska kolväten (PAH) respektive av deras
metaboliter hos 20 frivilliga studerande före och efter en
standardiserad rökdykningsövning. I genomsnitt ökade både
mängden PAH på hud och deras metaboliter i urin med ca åtta
gånger i prover tagna efter övningen jämfört med prover tagna
före från samma individ. I jämförelse med studier där risker
utretts för andra mer välstuderade yrkesgrupper med en uttalad
PAH-exponering såsom asfaltsläggare, koksarbetare och sotare
verkar exponeringen vid en övning i den här studien utgöra
relativt låga värden. Tidigare råd och rekommendationer om att
avlägsna kontaminerade larmställ, genomföra dusch och byta till
rena kläder i direkt anslutning till avslutad övning bör dock
fortsättningsvis tillämpas.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan