Till innehåll på sidan

Reservkraft

Reservkraft är ett sätt att trygga elförsörjningen i händelse av elavbrott. Som hjälp för dig att genomföra reservkraftsprojekt i din organisation finns en verktygslåda med stöd och mallar.

För att reservkraftsprocessen ska fungera krävs:

  • behovsanalys
  • projektering
  • anskaffning
  • underhåll

Verktygslådan ger dig stöd i att analysera verksamhetens behov, att ställa krav vid upphandling och att sköta reservkraftgeneratorerna.

Stödet riktar sig till dig som är verksam vid kommun, region, myndighet eller privat aktör.

Vägledning för hantering av reservkraftprocessenVerktygslåda för reservkraftprocessen

 

Bakgrund

Under maj 2012 genomförde Livsmedelsverket, Energimyndigheten och Elsäkerhetsverket en undersökning i kommunerna. Enkätsvaren visade att 73%, av 99 kommuner, saknade tillräcklig kunskap för att planera för, upprätthålla och hantera reservkraft under ett driftavbrott i elförsörjningen på ett säkert sätt.

Med utgångspunkt från beskrivningar av behov av reservkraft i risk- och sårbarhetsanalyser tog Livsmedelsverket initiativ till reservkraftprojektet i samverkan med Elsäkerhetsverket, Energimyndigheten och Post- och telestyrelsen.

Syftet var att stärka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet vid planerade och oplanerade driftavbrott i elförsörjningen.

Målet var en branschöverskridande vägledning för hantering av reservkraftprocessen anpassat för kommunala förvaltningar och annan samhällsviktig verksamhet.

Senast granskad: 7 oktober 2022

Till toppen av sidan