Till innehåll på sidan

Handbok – Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok – Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Detaljer

Handbok – Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor
Publikationsnummer
MSB607–revideradjuni2017
ISBN-nummer
978-91-7383-752-1
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
27 s.
Pris
0 kronor
Denna handbok ska vara ett stöd om ifall en hantering av brandfarliga gaser eller vätskor behöver tillstånd eller inte. Observera att samma krav ställs på hanteringen oavsett om den är tillståndspliktig eller inte. Handboken ger också vägledning i hur man söker tillstånd och vilka handlingar som behöver bifogas en ansökan, samt vilka krav som gäller vid tillståndspliktig hantering. Utgångspunkt är lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor, särskilt MSB:s föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 1. Även aerosoler, dvs. sprejburkar, med brandfarligt innehåll omfattas. Handboken omfattar enbart tillstånd för hantering av brandfarlig vara enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Observera att andra tillstånd, exempelvis enligt miljöbalken eller bygglov enligt plan- och bygglagen, kan behövas trots att undantag finns från tillstånd för hantering av brandfarlig vara enligt LBE.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan