Till innehåll på sidan

Verksamhetsidé och vision

MSB:s verksamhetsidé, vision och värdegrund formar vår identitet.

Verksamhetsidé

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.

Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.

Vision

Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld.

Värdegrund

MSB följer den statliga värdegrundens sex principer som är hämtade från grundlagar, lagar och förordningar och gäller för alla anställda i staten, oavsett verksamhet och profession. De sex principerna är:

  • demokrati
  • legalitet
  • objektivitet
  • fri åsiktsbildning
  • respekt
  • effektivitet
  • service

Senast granskad: 11 oktober 2022

Till toppen av sidan