Till innehåll på sidan

Handbok i kommunal krisberedskap : 2. Kommunala verksamheter, kommunala gator

Handbok i kommunal krisberedskap : 2. Kommunala verksamheter, kommunala gator

Detaljer

Handbok i kommunal krisberedskap : 2. Kommunala verksamheter, kommunala gator
Publikationsnummer
MSB1938
ISBN-nummer
978-91-7927-256-2
Utgivningsår
2022
Omfång (sidor)
16 s. : ill.
Pris
0 kronor
Det svenska vägnätet är viktigt för samhällets funktionalitet. Det innebär att ett fungerande vägnät är en avgörande del i att hela samhället fungerar. Vid en samhällsstörning bör gator och vägar hållas framkomliga för att säkerställa exempelvis transporter av förnödenheter eller skadade och sjuka. En god och säker framkomlighet för olika trafikslag är viktig i sig och kan vid brister generera olika typer av samhällsstörningar. För att kunna upprätthålla funktionaliteten i vägnätet krävs att vägnätet är planerat och dimensionerat för att motstå de påfrestningar som olika samhällsstörningar kan medföra. Genom att ta hänsyn till krisberedskapsperspektivet redan i planarbetet kan kommunerna förebygga och minimera risker och konsekvenser för de kommunala gatorna på ett effektivt sätt.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 24 mars 2022

Till toppen av sidan