Till innehåll på sidan

Att vara inriktnings- och samordningskontakt, ISK : samverkan och ledning, vägledning för lokal ISF

Att vara inriktnings- och samordningskontakt, ISK : samverkan och ledning, vägledning för lokal ISF

Detaljer

Att vara inriktnings- och samordningskontakt, ISK : samverkan och ledning, vägledning för lokal ISF
Publikationsnummer
MSB1381
ISBN-nummer
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
3 s. : ill.
Pris
0 kronor
Aktörer som kan komma att involveras vid samhällsstörningar ska sträva efter att vara nåbara. Varje aktör behöver en kontaktpunkt, ISK, för att underlätta kommunikationen med andra aktörer. Det kan vara via en funktion som t.ex. tjänsteperson i beredskap (TiB), kommunikatör i beredskap (KiB), vakthavande ingenjör, räddningschef i beredskap (RCB) eller någon annan beredskapsfunktion som fungerar som primär inriktnings- och samordningskontakt, ISK. ISK behöver ha klara mandat, riktlinjer, kontaktvägar internt och förmåga att göra en initial bedömning. Aktörer kan samarbeta kring en ISK. ISK är till för att underlätta kontakt mellan aktörer vid samhällsstörningar och för att initiera en inriktnings- och samordnings- funktion, ISF.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 25 juni 2019

Till toppen av sidan