Till innehåll på sidan

Remiss: Vägledning - Metod för att ta fram beredskapsplaner

Vägledningen handlar om att ge aktörerna ett metodstöd för att enskilt och gemensamt i förväg skapa beredskapsplaner för att hantera händelser som kan få betydande konsekvenser för samhället, det vill säga en del i den förberedande planeringen.

Remisstid

Vi önskar era eventuella utvecklingsförslag på innehållet senast den 23 augusti 2024 via e-post till registrator@msb.se.

Märk ert svar med MSB 2024-05735.

Frågor hänvisas till Lotta Jagefjord, lotta.jagefjord@msb.se

MSB har tagit fram ett metodstöd som riktar sig till beredskapsplanerare, eller liknande, med uppdrag att ta fram beredskapsplaner på olika nivåer inom beredskapssystemet. Stödet ska kunna användas för planering inför såväl fredstida kriser som krigsfara och krig och beskriver därför en generell metod för planering och ledning oavsett omfattning, händelse och organisation. Den kan därmed också ses som ett stöd för att upprätta de beredskapsplaner som avses i MSB:s föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters uppgifter inför och vid höjd beredskap.

Senast granskad: 23 maj 2024

Till toppen av sidan