Till innehåll på sidan

Filmer om Sveriges beredskap

I tre korta filmavsnitt får vi följa Christoffer från Torsby som bestämmer sig för att ta reda på hur Sveriges beredskap fungerar och om han själv har någon roll i den. I jakten på svar möter Christoffer en frivillig motorcyklist, en psykolog, IT-experter och journalister. Hans beredskapsresa börjar med en gårdsstädning och slutar på en konstutställning.

Filmerna är textade på lättläst svenska eller engelska och finns även i teckentolkade och syntolkade versioner. I handledningen nedan finns diskussionsfrågor till varje avsnitt.

Avsnitt 1: Vad hotar oss?

Avsnitt 2: Vad kan vi göra?

Avsnitt 3: Vad är det som ska skyddas?

Handledningar till filmerna och scenarioövning

Handledning för högstadiet och gymnasiet

Handledning för föreningar, arbetsplatser och andra grupper

Varför finns filmerna och övningen?

Filmserien och övningen är en fortsättning på broschyren Om krisen eller kriget kommer och besvarar frågor som människor hade efter att ha läst den.

De bygger på det viktigaste att veta i kris: Att när något hotar oss människor, har vi en vilja att hjälpa varandra.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tar fram filmer, övningar och annat material för att öka människors motståndskraft inför olika kriser och ytterst krig. Det är en del av regeringens uppdrag till oss som myndighet.

Återkom gärna med synpunkter, frågor och berättelser om hur materialet har fungerat. Skriv till beredskapsveckan@msb.se.

Senast granskad: 25 mars 2022

Till toppen av sidan