Till innehåll på sidan

Vikten av var och när : samhällets beroende av korrekt tids- och positionsangivelse

Vikten av var och när : samhällets beroende av korrekt tids- och positionsangivelse

Detaljer

Vikten av var och när : samhällets beroende av korrekt tids- och positionsangivelse
Publikationsnummer
MSB778–November2014
ISBN-nummer
978-91-7383-508-4
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
25 s.
Pris
0 kronor
Position och tid har i dag blivit kritiska faktorer för många funktioner i vårt samhälle. Vid bortfall av data eller information om någon av dessa faktorer kan många system och tjänster inte längre fungera normalt. Styrsystem för vattenrening, finansiella system, drift av nätet för elförsörjningen och diverse kommunikationssystem är exempel på system som kan drabbas av störningar i GNSS. Global Navigation Satellite System, GNSS, är ett samlingsnamn för de olika satellitsystem som agerar som tid-, positions- och navigationsdistributörer. Position, navigation och tidsdata (PNT) är den data och komponent som många system idag bygger på och vilket denna rapport belyser som ett problematiskt beroende. I denna rapport beskrivs tekniken bakom position och navigation samt tid- och frekvenssynkronisering. Vidare beskrivs de risker, hot och problem som omgärdar tekniken. Slutligen presenteras en rad förslag på möjliga alternativ, både generella och tekniskt orienterade, för att minska sårbarheterna i system som använder PNT, bland annat beroendet av GNSS. Dokument belyser vikten av att veta vilka beroenden som existerar i den egna verksamheteten av att ha kontinuerlig tillgång till data om position och tid. Framför allt bör inte samhällsviktiga funktionerna, ha ett ensidigt beroende av GNSS-baserade tjänster. Främst gäller det tid- och/eller frekvenssynkronisering men även positioneringsberoendet.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan