Till innehåll på sidan

Varning kring Sveriges kärnkraftverk

MSB samordnar arbetet med varningssystemen runt de tre aktiva kärnkraftverken som finns i Sverige. Det finns utomhusvarning och inomhusvarning i beredskapszonerna runt kärnkraftverken.

MSB samordnar arbetet med varningssystem. I arbetet med de utökade beredskapszonerna ansvarar MSB för upphandling, lagerhållning och distribuering av inom- och utomhusvarning samt installation av utomhusvarning.

Beredskapszoner runt kärnkraftverk

Sverige har tre aktiva kärnkraftverk:

 • Ringhals kärnkraftverk i Hallands län
 • Oskarshamns kärnkraftverk i Kalmar län
 • Forsmarks kärnkraftverk i Uppsala län

Runt kärnkraftverken finns en så kallad beredskapszon. Människor som bor där, ska kunna varnas både utomhus och inomhus.

Beredskapszonerna är indelade i en inre och en yttre beredskapszon, vilka är omkring 5 kilometer respektive 25 kilometer i utsträckning från ett kärnkraftverk. Kring kärnkraftverken finns även en planeringszon med en ungefärlig utsträckning på 100 kilometer.

I beredskaps- och planeringszonerna förbereds skyddsåtgärder som ger förutsättningar att kunna genomföra effektiva skyddsåtgärder för allmänheten – om en kärnteknisk olycka skulle inträffa.

Utomhusvarning

Utomhus används samma system som för övrig utomhusvarning, ”Hesa Fredrik”. Dessa ljudsändare aktiveras från respektive kärnkraftverks övervakningscentral. Det finns cirka 100 ljudsändare placerade runt kärnkraftverken i de inre beredskapszonerna.

Vid en varning utomhus ljuder ljudsändarna 7 sekunder följt av 14 sekunders tystnad som sedan upprepas.

Inomhusvarning via särskilda varningsmottagare

Inomhus sker varning via särskilda varningsmottagare genom en automatisk larmsignal som följs av information från Sveriges Radio P4. Varningsmottagaren nyttjar RDS-systemet (Radio Data System), det vill säga möjligheten att bryta radiosändningar och informera om vad som hänt både genom uppläst meddelande och genom att visa ett meddelande i varningsmottagarens display.

 • Varningsmottagarna varnar genom en larmsignal som följs av information från Sveriges Radio. Men endast för kärnkraftslarm och kvartalsprov, inte för övriga VMA-meddelanden. Varningsmottagaren visar vilken typ av larm det är; provlarm, förhöjd beredskap eller haverilarm.
 • Varningsmottagare för varning inomhus ska finnas i alla fastigheter i beredskapszon. Den tillhör fastigheten och ska lämnas kvar vid en ev. flytt. Den fungerar bara i en beredskapszon kring ett kärnkraftverk.
 • Mottagarna är utrustade med batteri så de klarar av långvariga strömavbrott.
 • I händelse av ett larm ska du gå inomhus, stänga alla dörrar, fönster och om möjligt ventilation. Lyssna på Sveriges Radios P4 eller se på tv eller text-tv. Ta del av information på webbplatsen Krisinformation.se eller från informationsnumret 113 13.
 • Provlarm sker första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då funktionstestas mottagarna kl. 19.00. Det står provlarm i displayen, en larmsignal ljuder kort, lampan blinkar och SR P4 läser ett kort meddelande om att det är ett provlarm.
 • Varningsmottagaren fungerar till vardags som en vanlig klockradio och är en del av din hemberedskap.

Frågor kring din varningsmottagare

Länsstyrelsen i ditt län kan ge dig mer information och stöd om du har frågor kring din varningsmottagare.

Utdelning av varningsmottagare under hösten 2023

Varningsmottagare kommer att distribueras till alla boende, företag och verksamheter i beredskapszonerna under hösten 2023. Eftersom beredskapszonerna har utökats, från tidigare 15 km till cirka 25 km i avstånd från kärnkraftverket, kommer fler att få en varningsmottagare. Anledningen är att förbättra möjligheterna att skydda människor som påverkas i händelse av en kärnteknisk olycka. Genom utökningen av zonerna uppfyller Sverige internationella krav på beredskap.

 • Innan utdelning av varningsmottagarna kommer ett vykort som informerar dig om att varningsmottagaren är på väg.
 • Varningsmottagaren kommer i ett paket från PostNord till närmaste postutlämningsställe.
 • Du får en brevavisering när det är dags att hämta paketet.
 • Varningsmottagaren får du gratis och det är viktigt att du hämtar ut ditt paket.
 • Installera varningsmottagaren så snart som möjligt.
 • I försändelsen finns en svensk bruksanvisning som visar hur du installerar och startar varningsmottagaren.

Frågor och svar om varningsmottagare

Senast granskad: 29 juni 2023

Till toppen av sidan