Till innehåll på sidan

Förstärkningsresurs för stöd till samverkan och ledning (FSOL)

MSB:s nationella förstärkningsresurs för stöd till samverkan och ledning (FSOL) består av personer med bred erfarenhet och kunskap inom krishantering och syftar till att stärka aktörens ledningsförmåga.

FSOL kan bland annat ge stöd till stabschefer, olika stabsfunktioner, inriktning- och samordningsfunktion (ISF), kriskommunikation, sambandsledning, GIS-kompetens i form av prognoser och visualisering främst gällande lägesbilder men även produktion av kartunderlag.

FSOL är en flexibel och skalbar typ av insats, som kan modifieras efter de behov som finns hos en given aktör vid ett visst tillfälle. Exempel på insatser som MSB genomfört inom ramen för FSOL under hanteringen av coronapandemin är:

  • Stöd till stabsarbete på Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket
  • Stöd med kriskommunikatörer vid en region och vid myndigheter

Eftersom resursen är bemannad med erfaren personal finns det stora möjligheter att använda FSOL på ett flexibelt sätt i dialog med MSB. FSOL är användbar i olika typer av krislägen, från akuta behov av specialister (till exempel kriskommunikatörer) till ett mer storskaligt stabsstöd för förstärkning av en övergripande ledningsstruktur.

Senast granskad: 19 januari 2021

Till toppen av sidan