Till innehåll på sidan

Wahhabism i Sverige : nätverk, praktiker och mission : Faktablad

Wahhabism i Sverige : nätverk, praktiker och mission : Faktablad

Detaljer

Wahhabism i Sverige : nätverk, praktiker och mission : Faktablad
Publikationsnummer
MSB1894
ISBN-nummer
Utgivningsår
2022
Omfång (sidor)
1 bl.
Pris
0 kronor
Projektets syfte har varit att analysera aspekter av wahhabistisk missionsverksamhet i Sverige och eventuell saudisk informationspåverkan. Projektet har syftat till att studera svenska fundamentalistiska grupperingar med kopplingar till Saudiarabien och vilka kan sägas företräda och missionera wahhabitiskt influerad islam. De grupperingar som står i fokus för projektet företräder båda en icke våldsbejakande strömning. Huvudsakligen har onlineverksamhet behandlats och en stor mängd naturalistisk data från öppna källor har analyserats inom ramarna för projektet.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 17 januari 2022

Till toppen av sidan