Till innehåll på sidan

Informationssäkerhet.se : information från MSB och andra myndigheter om säker hantering av information i samhället

Informationssäkerhet.se : information från MSB och andra myndigheter om säker hantering av information i samhället

Detaljer

Informationssäkerhet.se : information från MSB och andra myndigheter om säker hantering av information i samhället
Publikationsnummer
MSB303
ISBN-nummer
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
2 bl.
Pris
0 kronor
Informationssäkerhet.se erbjuder verksamheter praktiskt stöd för långsiktigt och systematiskt arbete med informationssäkerhet. Exempelvis genom att i ett ramverk samla vägledning för hur en organisation kan leda och strukturera sitt informationssäkerhetsarbete, det vill säga införa ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS).

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan