Till innehåll på sidan

Fördjupad uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap : tema Inriktning och Samordning, forskning/studie

Fördjupad uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap : tema Inriktning och Samordning, forskning/studie

Detaljer

Fördjupad uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap : tema Inriktning och Samordning, forskning/studie
Publikationsnummer
MSB1163
ISBN-nummer
978-91-7383-795-8
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
40 s.
Pris
0 kronor
Crismart, har genomfört en effektutvärdering av tolv 2:4-projekt med olika löptider. Projekten har bland annat genomförts av länsstyrelser, MSB och andra myndigheter. Syftet var att stödja MSB:s uppföljning av 2:4-projekt utförda inom åtgärden inriktning och samordning. Detta ska ske genom att projektens påverkan på krisberedskapsförmågan utvärderas.

Senast granskad: 2 september 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan