Till innehåll på sidan

Framtida perioder med hög risk för skogsbrand : analyser av klimatscenarier

Framtida perioder med hög risk för skogsbrand : analyser av klimatscenarier

Detaljer

Publikationsnummer
MSB535–Februari2013
ISBN-nummer
978-91-7383-323-3
Utgivningsår
2013
Omfång (sidor)
65 s.
Pris
0 kronor
Denna studie är den tredje och avslutande etappen av de MSB-finansierade projekten om skogsbrandrisk i ett framtida klimat. De två tidigare etapperna sammanfattas i ”Scenarier för framtida skogsbrandrisk” (Gardelin m.fl., 2011). Inom projekten har klimatscenarier använts som drivdata till de två skogsbrandsmodellerna HBV-Skogsbrand och FWI. En databas har byggts upp som i denna tredje etapp används för analyser av perioder med hög brandrisk (högriskperioder). Förändring av brandrisksäsongens start, slut och längd undersöks, samt frekvensen och längden av högriskperioder. Flera olika klimatscenarier används i studien, vilka baseras på utsläppsscenarier från FN:s klimatpanel IPCC. I tidigare etapper har resultat från respektive scenario redovisats som enskilda kartor. I denna rapport sammanfattas resultaten som medelvärden av alla scenarier och percentiler används för att ge ett mått på spridningen mellan de olika scenarierna.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan