Till innehåll på sidan

Lägesbilder : att skapa och analysera lägesbilder vid samhällsstörningar

Lägesbilder : att skapa och analysera lägesbilder vid samhällsstörningar

Detaljer

Lägesbilder : att skapa och analysera lägesbilder vid samhällsstörningar
Publikationsnummer
MSB770
ISBN-nummer
978-91-7383-685-2
Utgivningsår
2016
Omfång (sidor)
132 s. : ill.
Pris
0 kronor
Den här boken är ett resultat av det arbete kring informationsdelning och lägesbild som bedrivits inom ramen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps projekt Ledning och samverkan, LoS. Materialet syftar till att öka kunskapen kring begreppet lägesbild och hur lägesbilder kan användas i samband med samhällsstörningar. Ambitionen är att ge fördjupad kunskap genom teoretisk förankring samt praktikbaserade insikter kring de utmaningar som är förknippade med att skapa lägesbilder. Målgruppen utgörs av de personer ute i olika verksamheter som ansvarar för hantering av lägesbild, men som också har en vilja att avsätta tid till studier och reflektion. Texterna är därför riktade till experter, utbildare och studenter som arbetar med eller intresserar sig för ledning och samverkan inom svensk krisberedskap.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 9 maj 2019

Till toppen av sidan