Till innehåll på sidan

Förmåga och begränsningar av förekommande släcksystem vid brand i byggnad : fokus på miljöarbete

Förmåga och begränsningar av förekommande släcksystem vid brand i byggnad : fokus på miljöarbete

Detaljer

Förmåga och begränsningar av förekommande släcksystem vid brand i byggnad : fokus på miljöarbete
Publikationsnummer
MSB618
ISBN-nummer
978-91-7383-390-5
Utgivningsår
2013
Omfång (sidor)
92 s. : ill.
Pris
0 kronor
Studien syftar till att visa vilka tillgängliga släckmetoder som existerar på dagens marknad och skildra deras metodförmåga för utvändig släckning med fokus på miljö- och arbetsmiljö. I AFS 2007:7 regleras rök- och kemdykning och i denna författning står det uttryckligen ”Invändig släckning genom rökdykning bör därför undvikas så långt detta är möjligt. Utvändig brandbekämpning bör övervägas som första alternativ.”. Författningen är framtagen för att skapa en säker arbetsmiljö för räddningspersonalen. I många lägen fungerar alternativa släckmetoder bättre utifrån än konventionella metoder vilket redovisas i rapporten. Rapporten ger många motiv till att genomföra en släckinsats från utsidan. Bland annat undviks exponeringen för cancerogena ämnen. I syfte att sprida kunskap och erfarenhet beskrivs faktiska insatser där alternativa släcksystem använts på framgångsrika och innovativa sätt.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan