Till innehåll på sidan

Översyn av områden med betydande översvämningsrisk : enligt förordning (2009:956) om översvämningsrisker

Översyn av områden med betydande översvämningsrisk : enligt förordning (2009:956) om översvämningsrisker

Detaljer

Översyn av områden med betydande översvämningsrisk : enligt förordning (2009:956) om översvämningsrisker
Publikationsnummer
MSB1152
ISBN-nummer
978-91-7383 -787-3
Utgivningsår
2018
Omfång (sidor)
84 s. : ill.
Pris
0 kronor
MSB har under 2017 genomfört en översyn av områden med betydande översvämningsrisk i Sverige. Till skillnad från den första identifieringen av områden ingår nu havskusten i analysen vilket har lett till att flertalet nya områden har tillkommit. Totalt har 25 områden identifierats. Arbetet görs enligt översvämningsdirektivet, genom förordningen om översvämningsrisker (2009:956). Målet med arbetet är att minska negativa konsekvenser av översvämningar och på så sätt värna om människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan