Till innehåll på sidan

Kartläggning av SCADA-säkerhet inom svensk dricksvattenförsörjning

Kartläggning av SCADA-säkerhet inom svensk dricksvattenförsörjning

Detaljer

Kartläggning av SCADA-säkerhet inom svensk dricksvattenförsörjning
Publikationsnummer
MSB311
ISBN-nummer
978-91-7383-160-4
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
44 s. : ill.
Pris
0 kronor
Dricksvatten utgör samhällets
viktigaste livsmedel. Produktion och distribution av
dricksvatten är i hög grad beroende av en
vidmakthållen funktionalitet hos industriella
informations- och styrsystem (s.k. SCADA-system)
vilka styr, kontrollerar och övervakar den fysiska
processen. När dricksvattenförsörjningen inte
fungerar kan konsekvenserna för samhället bli
allvarliga. Därmed utgör störningar i SCADA-system
indirekt en potentiell säkerhetsrisk för samhället.
Denna rapport bygger på en undersökning av hur
informationssäkerhetsarbetet relaterat till
SCADA-system bedrivs inom svensk
dricksvattenförsörjning. Kartläggningen, vilken
utfördes under 2009, bygger på en enkät som
distribuerades till Svenskt Vattens medlemmar.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan