Till innehåll på sidan

Snabba metoder att mäta radioaktiva ämnen i människokroppen : bättre underlag för beslut

Snabba metoder att mäta radioaktiva ämnen i människokroppen : bättre underlag för beslut

Detaljer

Snabba metoder att mäta radioaktiva ämnen i människokroppen : bättre underlag för beslut
Publikationsnummer
MSB949
ISBN-nummer
978-91-7383-625-8
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
22 s. : ill.
Pris
0 kronor
Olyckor och avsiktliga händelser som innebär spridning av radioaktiva ämnen kan leda till att insatspersonal och allmänhet utsätts för dessa, såväl utanpå som inuti kroppen. Vid en olycka är det därför viktigt att kunna mäta snabbt och effektivt för att kunna uppskatta stråldos och behov av vidare åtgärder. Helkroppsmätning syftar till att bestämma mängden av radioaktiva ämnen i hela kroppen och kan utföras på olika sätt, beroende på situationen och på tillgänglig utrustning. Utöver helkroppsmätning kan även vissa organspecifika mätningar utföras, t.ex. för att uppskatta mängden radioaktivt jod i sköldkörteln. Projektets syfte har varit att möjliggöra snabba och noggranna helkroppsmätningar av allmänhet och räddningspersonal avseende kroppsinnehåll av radioaktiva ämnen i samband med händelser som innebär spridning av radioaktiva ämnen (RN-händelser). I detta arbete har därför undersökts hur mätresultatet från helkroppsmätningar på bästa sätt kan kopplas till det faktiska kroppsinnehållet av radioaktiva ämnen.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan