Till innehåll på sidan

Kraftsamling – för en stärkt civil beredskap : baserad på MSB:s nationella risk- och förmågebedömning 2021

Kraftsamling – för en stärkt civil beredskap : baserad på MSB:s nationella risk- och förmågebedömning 2021

Detaljer

Kraftsamling – för en stärkt civil beredskap : baserad på MSB:s nationella risk- och förmågebedömning 2021
Publikationsnummer
MSB1796
ISBN-nummer
978-91-7927-169-5
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
34 s. : ill.
Pris
0 kronor
Vartannat år lämnar MSB en nationell risk- och förmågebedömning (NRFB) till regeringen. Det är en analys som beskriver hot och risker samt utvecklingsbehov vad gäller samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och förmåga att stärka det civila försvaret. År 2021 lanserar MSB en populärversion av NRFB som heter "Kraftsamling – för en stärkt civil beredskap".

Senast granskad: 22 juni 2021

Till toppen av sidan