Till innehåll på sidan

Kartläggning av skyfalls påverkan på samhällsviktig verksamhet : framtagande av metodik för utredning på kommunal nivå

Kartläggning av skyfalls påverkan på samhällsviktig verksamhet : framtagande av metodik för utredning på kommunal nivå

Detaljer

Kartläggning av skyfalls påverkan på samhällsviktig verksamhet : framtagande av metodik för utredning på kommunal nivå
Publikationsnummer
MSB694
ISBN-nummer
978-91-7383-446-9
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
64 s. : ill.
Pris
0 kronor
Tillgängliga metoder för kartläggning av skyfalls konsekvenser på samhällsviktig verksamhet har identifierats och värderats. Utifrån nämnda värdering rekommenderas en metod som baseras på hydrodynamisk avrinningsberäkning i 2D. Denna typ av beräkning ger en fysikalisk korrekt beskrivning av markavrinningen i samband med extrem nederbörd till skillnad från enklare GIS-analyser. Motivet till att exkludera detaljerad modellering av ledningsnätet grundar sig huvudsakligen på att syftet är att kartlägga konsekvenser av mycket extrema regn. Vid dessa skyfall är ledningssystemets kapacitet begränsad i förhållande till regnvolym och intensitet. Det rekommenderas dock att hänsyn tas till dagvattensystemets bedömda kapacitet och markens infiltrationsförmåga, t.ex. genom schablonmässiga avdrag från nederbördsvolymen. Annars riskerar såväl beräknad översvämningsutbredning som vattendjup att överskattas. 2Danalysen kräver även en mindre mängd indata och är betydligt snabbare att genomföra (och därmed billigare) än en kombinerad 1D/2D-analys, dvs. en kopplad ledningsnäts- och markavrinningsmodell.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan