Till innehåll på sidan

Riskbedömning av naturliga omgivningsfaktorer : vägledning och metodstöd för verksamheter som hanterar farliga ämnen

Riskbedömning av naturliga omgivningsfaktorer : vägledning och metodstöd för verksamheter som hanterar farliga ämnen

Detaljer

Riskbedömning av naturliga omgivningsfaktorer : vägledning och metodstöd för verksamheter som hanterar farliga ämnen
Publikationsnummer
MSB998–november2016
ISBN-nummer
978-91-7383-661-6
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
100 s. : ill.
Pris
0 kronor
Naturliga omgivningsfaktorer kan påverka säkerheten vid verksamheter som hanterar stora mängder farliga ämnen, s.k. Sevesoverksamheter. Riskbilden vid verksamheter med storskalig kemikaliehantering är ofta omfattande och komplex. MSB:s ambition är att vägledningen ska bidra till att naturliga omgivningsfaktorer kan beaktas på ett mer ändamålsenligt sätt i riskbedömningar som görs vid verksamheter som hanterar farliga ämnen. Rapporten innehåller en översiktlig kunskapssammanställning över naturliga omgivningsfaktorer samt en redovisning av genomförda karteringar, studier och faktaunderlag. Vissa delar har sammanställts och presenterats i en GIS-applikation, en Natech hazard map https://gisapp.msb.se/apps/kartportal/Naturliga_Omgivningsfaktorer/
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan