Till innehåll på sidan

Framåtanda – en prioritering av åtgärder för att stärka det civila försvaret : slutredovisning av regeringsuppdrag (Fö2023/01000)

Framåtanda – en prioritering av åtgärder för att stärka det civila försvaret : slutredovisning av regeringsuppdrag (Fö2023/01000)

Detaljer

Framåtanda – en prioritering av åtgärder för att stärka det civila försvaret : slutredovisning av regeringsuppdrag (Fö2023/01000)
Publikationsnummer
MSB2263
ISBN-nummer
978-91-7927-437-5
Utgivningsår
2023
Omfång (sidor)
85 s.
Pris
0 kronor
I rapporten Framåtanda – en prioritering av åtgärder för att stärka det civila försvaret anser MSB att det krävs en ambitionshöjning och ökad finansiering för civilt försvar för att genomföra förmågehöjande åtgärder. För att det civila försvaret under kommande försvarsbeslutsperiod ska ha en chans att uppnå riksdagens mål för det civila försvaret krävs en absolut lägsta nivå på 10 miljarder kronor årligen i anslag. I nivå 1 föreslår MSB att prioritera åtgärder som syftar till att Sverige som nation ska motstå de inledande konsekvenserna av ett väpnat angrepp och inte falla. I nivå 2 tillförs åtgärder som kan säkerställa en viss uthållighet över tid och öka försörjningsberedskapen. För att säkerställa en långsiktig uthållighet för både försörjningen och samhället i stort, föreslår MSB åtgärder i nivå 3.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 13 november 2023

Till toppen av sidan