Till innehåll på sidan

Kontinuitetshantering i praktiken : Projektredovisning, fallstudier av läkemedelshantering och informationshantering i händelse av verksamhetsstörningar

Kontinuitetshantering i praktiken : Projektredovisning, fallstudier av läkemedelshantering och informationshantering i händelse av verksamhetsstörningar

Detaljer

Kontinuitetshantering i praktiken : Projektredovisning, fallstudier av läkemedelshantering och informationshantering i händelse av verksamhetsstörningar
Publikationsnummer
MSB657–mars2014
ISBN-nummer
978-91-7383-420-9
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
123 s : tab.
Pris
0 kronor
Rapporten sammanfattar resultatet av projektet ”Kontinuitetshantering i praktiken”. Kontinuitetshantering handlar om att upprätthålla en verksamhet även i händelse av störningar. Det omfattar förebyggande arbete och insatser i skarpt läge. Inte sällan tänker vi på avbrottshantering, till exempel avbrott i försörjning av el, vatten, värme eller gas, i tekniska system, it eller kommunikationer. Därmed hamnar uppmärksamheten på tekniska åtgärder och felhantering. I projektet har vi betonat en annan fråga: processtyrning och rutiner. Projektet har genomförts i samverkan mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Västra Götalandsregionen (VGR). Enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete (SISA) inom MSB har ansvarat för projektledning. VGR har ställt upp med experter och tid. Utöver det har projektet finansierats med medel från regeringens beredskapsanslag 2:4 för att täcka kostnader för konferenser, seminarier och möten. Målet med projektet var att utveckla metodstöd för kontinuitetshantering med inriktning på informationsförsörjning. Med metodstöd avsågs en utredning av kontinuitetshantering i praktiken, aktuella reservrutiner och planer. Vi utgick inte från någon standard utan från praxis i form av följande fråga: Är dagens rutiner och resurser tillräckliga för att upprätthålla en verksamhet i händelse av störningar?
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan