Till innehåll på sidan

Återrapportering av tema strålning : Kemkoordinatorverksamhet 2010-2011

Återrapportering av tema strålning : Kemkoordinatorverksamhet 2010-2011

Detaljer

Publikationsnummer
MSB453
ISBN-nummer
Utgivningsår
2012
Omfång (sidor)
44 s.
Pris
0 kronor
MSB:s kemkoordinatorer har under 2010-2011 genomfört ett omfattande arbete med utbildning av landets räddningstjänster när det gäller risker med joniserande strålning. De har också arbetat aktivt med stöd till räddningstjänsterna när det gäller kartläggning av strålkällor i kommunerna samt med stöd till insatsplanering för dessa risker. Denna rapport har ställts samman utifrån den utvärdering av temaarbetet som genomfördes av kemkoordinatorerna och MSB i Helsingborg den 13 mars 2012.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan