Till innehåll på sidan

Forskning i CRATE - Resilienta industriella informations- och styrsystem

Forskning i CRATE - Resilienta industriella informations- och styrsystem

Detaljer

Forskning i CRATE - Resilienta industriella informations- och styrsystem
Publikationsnummer
MSB1803
ISBN-nummer
Utgivningsår
2021
Omfång (sidor)
11 s.
Pris
0 kronor
I denna slutrapport beskrivs resultaten från projektet Industriella informationsoch styrsystem - NCS3 - uppstart av forskningsprogram – fortsättning. Projektet har genomförts av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och har varit ett stödprojekt till forskningsprojekten CERCES och RICS. Inom projektet har forskningsplattformen RICS-el utvecklats, en referensmiljö för de driftmiljöer som återfinns inom den svenska energiförsörjningen. Plattformen är en modul i cyberanläggningen CRATE (Cyber Range And Training Environment) och har under projektet gett examensarbetare, doktorander och forskare möjligheten att genomföra avancerade experiment som leder till förbättrad cybersäkerhet för Sveriges energiförsörjning.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 30 juni 2021

Till toppen av sidan