Till innehåll på sidan

Redovisning av användningen av anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor : Del 1 - förslag på författningsreglering

Redovisning av användningen av anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor : Del 1 - förslag på författningsreglering

Detaljer

Redovisning av användningen av anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor : Del 1 - förslag på författningsreglering
Publikationsnummer
MSB1952
ISBN-nummer
978-91-7927-262-3
Utgivningsår
2022
Omfång (sidor)
32 s.
Pris
0 kronor
I regleringsbrevet för 2022 fick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att lämna en redovisning av användningen av anslaget 2:2 förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor till regeringen. Som den första delen av uppdraget har MSB lämnat ett förslag på författningsreglering av anslaget. Förslaget har tagits fram tillsammans med Statens geotekniska institut (SGI) och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 4 april 2022

Till toppen av sidan