Till innehåll på sidan

Myndighetsmeddelande

Myndighetsmeddelande är ett system för att varna människor om att något har hänt som inte akut hotar liv, hälsa, egendom eller miljö.

Myndighetsmeddelande kan användas vid till exempel:

  • Rekommendationer att koka vatten, på grund av vattenläcka eller misstanke om bakterier i dricksvattnet
  • Var man kan hämta vatten, vid problem med dricksvattenförsörjningen
  • Störningar i skolskjuts, vid extrema väderförhållanden
  • Eldningsförbud, vid torka

Meddelandet sänds i radio

Ett myndighetsmeddelande sänds endast lokalt i Sveriges Radios P4. För att få ut ett meddelande kontaktar den som vill få ut ett meddelande till allmänheten den lokala P4-redaktionen, eller sändningsledningen i Stockholm.

Meddelande via SMS vid myndighetsmeddelande

Enligt Lag om Elektronisk Kommunikation får utskick av SMS till mobiltelefoner som positionerats inom berört område endast användas vid VMA. Positionsbaserat SMS får därmed inte skickas ut vid myndighetsmeddelande.

Lagen medger dock att adressbaserade SMS får skickas ut, det vill säga man tar ut de adresser som finns inom området, och skickar ut SMS till de telefoner som är registrerade på dessa adresser via en nummerupplysningstjänst.

Senast granskad: 24 april 2024

Till toppen av sidan