Till innehåll på sidan

Myndighetsmeddelande

Myndighetsmeddelande är ett system för att varna människor om att något har hänt som inte akut hotar liv, hälsa, egendom eller miljö.

Myndighetsmeddelande kan användas vid till exempel:

  • Rekommendationer att koka vatten, på grund av vattenläcka eller misstanke om bakterier i dricksvattnet
  • Var man kan hämta vatten, vid problem med dricksvattenförsörjningen
  • Störningar i skolskjuts, vid extrema väderförhållanden
  • Eldningsförbud, vid torka

Meddelandet sänds i radio

Ett myndighetsmeddelande sänds endast lokalt i Sveriges Radios P4. För att få ut ett meddelande kontaktar den som vill få ut ett meddelande till allmänheten den lokala P4-redaktionen, eller sändningsledningen i Stockholm.

Meddelande via sms vid myndighetsmeddelande

Enligt Lag om Elektronisk Kommunikation får utskick av sms till mobiler som positionerats inom berört område endast användas vid VMA. Positionsbaserat sms får därmed inte skickas ut vid myndighetsmeddelande.

Lagen medger dock att adressbaserade sms får skickas ut, det vill säga till de mobiltelefoner som är registrerade på en adress inom berört område.

Senast granskad: 18 november 2022

Till toppen av sidan