Till innehåll på sidan

Ladda dina batterier säkert

I alla laddbara produkter finns någon form av batterier. Olika batterier medför olika risker. Här har vi samlat MSB:s råd om hur du kan ladda dina batterier säkert.

En vanlig batterityp är litiumjon. Sådana batterier finns i allt från mobiltelefoner och datorer till laddbara trädgårdsredskap, cyklar, sparkcyklar med mera. Vid brand utvecklas farliga gaser, det gäller även vid brand i ett litiumjonbatteri, därför är det viktigt att få en tidig varning om brand skulle uppstå. Det får du genom att ha fungerande brandvarnare i tillräcklig omfattning. Se även till att du har fungerande och fria utrymningsvägar så att du kan sätta dig i säkerhet om olyckan skulle vara framme.

Som vi skriver ovan har olika batterier lite har olika risker. Utöver att följa leverantörens anvisningar för en specifik produkt är det även värdefullt att veta vilken batterityp som används, för att kunna hantera batterierna på rätt sätt. Information om vilken typ av batteri det är i din produkt finns oftast på själva produkten, laddaren och i informationen som kom med produkten.

OBS! Det är viktigt att veta vilken typ av batterier det är du har eftersom olika batterier har olika risker.

MSB:s råd

  • Var uppmärksam på skador på batterier – ett skadat batteri har en större risk att börja brinna.
  • Ladda på hårt underlag med avsedd och CE-märkt laddare. Ladda inte i till exempel sängen eller nära liknande, brännbara material.
  • Byt ut elektrisk utrustning har synliga skador, luktar bränt eller låter konstigt. Exempel på skador kan vara trasiga elkontakter eller klämda sladdar.
  • Undvik om möjligt laddning i hallen. Hallen är oftast din ordinarie utrymningsväg och den vill du helst inte blockera genom en brand.
  • Om du laddar när du är vaken ökar dina chanser att lindra skador om olyckan ändå skulle vara framme.  Med fungerande brandvarnare kan du tidigt upptäcka en brand. Ha minst en fungerande brandvarnare hemma, gärna fler – det gäller alla bostäder, alltid.

Råden gäller inte för batterier i el/hybrid-bilar eller batterilager.

Skydda dig mot brand och förbered dig på vad du ska göra om det börjar brinnaMer om brandvarnare i bostäderVåra råd kring laddning baseras på att minska riskerna om brand trots allt skulle uppstå. MSB bevakar fortsatt riskerna med litiumjonbatterier och anpassar råden utifrån det vi vet i nuläget.

 

Frågor och svar

Senast granskad: 21 juni 2023

Till toppen av sidan