Till innehåll på sidan

Årsrapport It-incidentrapportering 2018 : en sammanställning och analys av de statliga myndigheternas it-incidentrapportering

Årsrapport It-incidentrapportering 2018 : en sammanställning och analys av de statliga myndigheternas it-incidentrapportering

Detaljer

Årsrapport It-incidentrapportering 2018 : en sammanställning och analys av de statliga myndigheternas it-incidentrapportering
Publikationsnummer
MSB1334–April2019
ISBN-nummer
978-91-7383-907-5
Utgivningsår
2019
Omfång (sidor)
36 s. : ill.
Pris
0 kronor
Statliga myndigheter ska rapportera it-incidenter som de själva bedömer som allvarliga. Rapporteringen görs till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som utfärdar föreskrifter för detta. Den här rapporten innehåller en sammanställning och analys av de statliga myndigheternas rapportering av it-incidenter som de bedömt som allvarliga 2018. Syftet med rapporteringen är att den ska vara ett stöd för arbetet med samhällets informations- och cybersäkerhet samt att rapporteringen ska bidra till arbetet med en lägesbild för samhällets informations- och cybersäkerhet.

Senast granskad: 10 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan